• Hvor ofte må ventilasjonsfilter skiftes?

Når må ventilasjonsfilteret byttes?

Vi får mange spørsmål om dette fra kundene våre. Det beste vil være å skifte ventilasjonsfilter etter bestemte intervaller. Levetiden til et ventilasjonsfilter er maksimum 12 måneder, men bør skiftes hyppigere for å sikre et bra inneklima og lavere driftskostnader. Dette er anbefalt av både spesialister og står beskrevet i flere standarder som (VDI 6022 og EN 13779).

Når filtrene er i bruk vil det samle opp biologisk materiale som forråtner, pollensporer som kan avgi allergener, og farlige tungmetaller. Filteret vil over tid samle opp mye smuss og skitt slik at filteret vil bli tettere. Dette fører til at det må brukes mer og mer energi for å trykke luften gjennom. Det er derfor også økonomisk lønnsomt å skifte filter hyppigere. Vi anbefaler derfor å skifte filter minst 1 gang årlig, fortrinnsvis på høsten, etter pollensesongen.

Men det optimale er at man skifter filter 2 ganger per år og da gjerne vår og høst. Gjennom våren og sommeren vil filteret samle opp mye pollen og støv og insekter og når været blir fuktigere om høsten vil dette føre til bakteriell vekst. Skifter du da filter på høsten vil de bedre stoppe vinterforurensningen som sot og gasser, svovel og nitrogen som er i luften da. 

Dersom ikke filtrene skiftes jevnlig kan følgende problemer oppstå:

1. Tilsmussede filter vil gir økt luftmotstand og reduserer derfor tilførselen av frisk og filtrert luft til boligen.

2. Tilsmussede og tette filter reduserer kvaliteten på inneluften i boligen din samt energibehovet for å presse luft gjennom filteret øker.

3. Pollenpartikler som fanges opp i filteret og det kan oppstå bakterievekst som over tid løses opp og spres i luften du puster inn.

4. Dårlig innemiljø øker risikoen for allergiplager.

5. Vil påvirke aggregatets funksjon og redusere reklamasjonsrettighetene.

6. Ved filterskifte bør hele anlegget sjekkes om at alt fungerer normalt.

Din beste garanti for et sunt innemiljø er et filterabonnement. Dette bidrar til et rent ventilasjonsanlegg og sikrer ren og filtrert luft. VI har selvsagt ikke oppsigelsestid om du velger abonnement. 

chat

Chat med oss

x